Przeprowadź leczenie implantologiczne w skróconym czasie do 1/3, dzięki natychmiastowej stabilizacji i mak-symalnej retencji implantu w kości.

Implanty AnyRidge® dzięki innowacyjnej budowie gwintu, są zapro-jektowane tak, aby przy minimalnej ingerencji w obrębie grzbietowej kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich uzyskać wysoką stabilizację pierwotną implantu i lepszy efekt estetyczny dla Pacjenta nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach. Szeroki wy-bór rozmiarów implantów AnyRidge® pozwoli dopasować odpowiedni implant do warunków kostnych w jamie ustnej Pacjenta. Implanty te dostępne są w trzech średnicach rdzeni i 10 średnicach zewnętrz-nych gwintu. Dzięki swojej budowie delikatnie i łatwo „wcinają” się w kość jednocześnie ją kondensując. Dzieki AnyRidge® otrzymujesz narzędzie umożliwiające progresywną kondensację kości i ekspan-sję wyrostka zębodołowego, uzyskanie maksymalnej odporności na siły ściskające przy minimalizacji tworzenia sił poprzecznych. Unikalna powierzchnia Xpeed® jest na każdym implancie. Jej sposób tworzenia w celu uzyskania matrycy kostnej na poziomie nano zapewnia szybką i silną integrację implantu. I co najważniejsze, implanty AnyRidge® za-pewniają lepsze doświadczenie leczenia implantologicznego zarówno dla lekarza, jak i dla Pacjenta.

Zalety systemu AnyRidge Implants
Schemat AnyRidge Implants