Bicon to najlepsze rozwiązanie z możliwych; dające gwarancję niezawodności, trwałości i najwyższej estetyki, ograniczając do minimum konieczność przeprowadzania zabiegów około-implantacyjnych, które dodatkowo traumatyzują pacjenta, wydłużają zabieg w czasie i podnoszą koszty leczenia.

Klinicznie udowodniona, unikalna konstrukcja systemu Bicon i jego rewolucyjne techniki kliniczne nie tylko przeszły próbę czasu, ale nieustannie wyznaczają kierunki w światowej implantologii. Miarą naszego sukcesu jest zadowolenie stomatologów i pacjentów.

Implantacja natychmiastowa z zastosowaniem implantu Bicon

Implantacja natychmiastowa uważana jest za metodę obarczoną znacznym ryzykiem niepowodzenia. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich procedur oraz rozwiązań implantoprotetycznych ma również niepodważalne walory, takie jak zachowanie pierwotnej struktury tkanek twardych i miękkich, pozwalające na pełną odbudowę funkcji zęba oraz jego estetyki. To w połączeniu ze znacznym skróceniem czasu leczenia, stanowi o trwałym sukcesie terapeutycznym i pozwala włączyć procedurę implantacji natychmiastowej do standardowych metod leczenia implantoprotetycznego.